BEST IN SIZE over 80 cm   MELATI PRIZE over 80 cm
Taisho Sanshoku,83 cm
Paul Arif Budiman - Klaten
Handling:
RHW - Klaten
   
 
BEST IN SIZE 76 - 80 cm   MELATI PRIZE 76 - 80 cm
Kohaku,80 cm
Hernando Yuwono - Surabaya
Handling:
Samurai Koi Centre - Bandung
  Shiro Utsuri,80 cm
Hendrawan Sudarpo - Jakarta
Handling:
Gading Koi Centre - Jakarta
Jakarta
 
BEST IN SIZE 71 - 75 cm   MELATI PRIZE 71 - 75 cm
Showa Sanshoku,73 cm
Rudi Laij - Surabaya
Handling:
Samurai Koi Centre - Bandung
  Kinginrin A,74 cm
Henry Vonda
Henry Vonda - Jakarta
Handling:
Samurai Koi Centre - Bandung
 
BEST IN SIZE 66 - 70 cm   MELATI PRIZE 66 - 70 cm
Showa Sanshoku,66 cm
Amin - Pekanbaru
Handling:
Samurai Koi Centre - Bandung
  Shiro Utsuri,70 cm
Garren Widjaja - Jakarta
Handling:
Samurai Koi Centre - Bandung
 
BEST IN SIZE 61 - 65 cm   MELATI PRIZE 61 - 65 cm
Kohaku,65 cm
Koi Castle - Jakarta
Handling:
Koi Castle - Jakarta
  Goshiki,62 cm
Ali Kharisma - Jakarta
Handling:
Golden Koi - Jakarta
 
BEST IN SIZE 56- 60 cm   MELATI PRIZE 56- 60 cm
Kohaku,60 cm
Denzel Henson Usman - Medan
Handling:
Herly Koi - Jakarta
  Kinginrin A,60 cm
Ali Kharisma - Jakarta
Handling:
Gading Koi Centre - Jakarta
Jakarta
 
BEST IN SIZE 51 - 55 cm    MELATI PRIZE 51 - 55 cm  
Kohaku,54 cm
Yoe Clief Sumendap - Manado
Handling:
Golden Koi - Jakarta
  Kinginrin A,54 cm
Tjandra Purnama - Banjarmasin
Handling:
Jakarta Koi Centre - Jakarta
 
BEST IN SIZE 46 - 50 cm   MELATI PRIZE 46 - 50 cm
Showa Sanshoku,49 cm
Indra Jaya - Samarinda
Handling:
RKC Nishikigoi - Yogyakarta
  Shiro Utsuri,50 cm
All - Padang
Handling:
BKC - Blitar
 
BEST IN SIZE 41 - 45 cm   MELATI PRIZE 41 - 45 cm
Showa Sanshoku,45 cm
Zaidan - Depok
Handling:
Green Ocean Koi Centre - Bandung
  Shiro Utsuri,45 cm
PIK KOI - Jakarta
Handling:
Awan Koi - Sukabumi
 
BEST IN SIZE 36 - 40 cm   MELATI PRIZE 36 - 40 cm
Kohaku,40 cm
Rudy Choirudin - Jakarta
Handling:
House Of Koi - Jakarta
  Shiro Utsuri,40 cm
Hendra Kurniawan - Blitar
Handling:
Sidoarjo Koi Club - Sidoarjo
 
BEST IN SIZE 31 - 35 cm   MELATI PRIZE 31 - 35 cm
Showa Sanshoku,35 cm
YPJKTM - Jakarta
Handling:
Andi Goi R FF - Blitar
  Koromo,35 cm
Rudy Choirudin - Jakarta
Handling:
House Of Koi - Jakarta
 
BEST IN SIZE 26 - 30 cm   MELATI PRIZE 26 - 30 cm
Taisho Sanshoku,30 cm
Hendra Kurniawan - Blitar
Handling:
Sidoarjo Koi Club - Sidoarjo
  Kujaku,30 cm
Reynaldi Hartono - Surabaya
Handling:
Mulia Koi Farm - Surabaya
 
BEST IN SIZE 21 - 25 cm   MELATI PRIZE 21 - 25 cm
Taisho Sanshoku,25 cm
Hans Koi - Bandung
Handling:
Jie Koi - Sukabumi
  Koromo,25 cm
Zaidan - Depok
Handling:
Green Ocean Koi Centre - Bandung
 
BEST IN SIZE 16 - 20 cm   MELATI PRIZE 16 - 20 cm
Taisho Sanshoku,20 cm
Yusi RM - Semarang
Handling:
Sidoarjo Koi Club - Sidoarjo
  Kinginrin A,18 cm
Chusha - Tangerang
Handling:
Cozy Koi - Bandung
 
BEST IN SIZE up to 15 cm   MELATI PRIZE up to 15 cm
Taisho Sanshoku,15 cm
Hendy Herdian - Tasikmalaya
Handling:
Kipli Sanke - Sukabumi
  Kujaku,15 cm
Sutedjo Darmawan - Jakarta
Handling:
Herly Koi - Jakarta
 
ANGGREK PRIZE over 80 cm   CEMPAKA PRIZE over 80 cm
Kinginrin B,94 cm
Kenneth Jaden Husni - Jakarta
Handling:
Herly Koi - Jakarta
  Bekko,85 cm
Clasius Sali - Surabaya
Handling:
Seiryuu Koi Carp - Bandung
 
ANGGREK PRIZE 76 - 80 cm   CEMPAKA PRIZE 76 - 80 cm
Doitsu,76 cm
Kenneth Jaden Husni - Jakarta
Handling:
Herly Koi - Jakarta
  Mujimono,80 cm
Clasius Sali - Surabaya
Handling:
KOIKOIKU - Surabaya
 
ANGGREK PRIZE 71 - 75 cm   CEMPAKA PRIZE 71 - 75 cm
Tancho,75 cm
Denzel Henson Usman - Medan
Handling:
Koi Castle - Jakarta
  Asagi,72 cm
Denzel Henson Usman - Medan
Handling:
Herly Koi - Jakarta
 
ANGGREK PRIZE 66 - 70 cm   CEMPAKA PRIZE 66 - 70 cm
Tancho,67 cm
Stevan Hariadi - Jakarta
Handling:
Koi Castle - Jakarta
  Hikari Mujimono,67 cm
Jean - Jakarta
Handling:
Seiryuu Koi Carp - Bandung
 
ANGGREK PRIZE 61 - 65 cm   CEMPAKA PRIZE 61 - 65 cm
Doitsu,63 cm
Michael Widjaja - Jakarta
Handling:
Koi Castle - Jakarta
  Hi Ki Utsurimono,65 cm
Kenneth Jaden Husni - Jakarta
Handling:
Awan Koi - Sukabumi
 
ANGGREK PRIZE 56- 60 cm   CEMPAKA PRIZE 56- 60 cm
Tancho,58 cm
Pieth - Jakarta
Handling:
Japan Direct Koi Centre - Jakarta
  Hi Ki Utsurimono,57 cm
Ali. - Jakarta
Handling:
Koi Castle - Jakarta
 
ANGGREK PRIZE 51 - 55 cm      CEMPAKA PRIZE 51 - 55 cm  
Kinginrin B,55 cm
J Wijayanto - Yogyakarta
Handling:
Samurai Koi Centre - Bandung
  Shusui,55 cm
Fortuner Koi - Jakarta
Handling:
Tropical Koi Centre - Bandung
 
ANGGREK PRIZE 46 - 50 cm   CEMPAKA PRIZE 46 - 50 cm
Doitsu,50 cm
George Gani - Jakarta
Handling:
Samurai Koi Centre - Bandung
  Asagi,48 cm
YPJKTM - Jakarta
Handling:
Evan Metro Koi - Bandung
 
ANGGREK PRIZE 41 - 45 cm   CEMPAKA PRIZE 41 - 45 cm
Kawarimono,45 cm
Effendy Kam - Jakarta
Handling:
Samurai Koi Centre - Bandung
  Shusui,43 cm
Ed Dyan - Sragen
Handling:
Good One Koi - Surabaya
 
ANGGREK PRIZE 36 - 40 cm   CEMPAKA PRIZE 36 - 40 cm
Tancho,40 cm
Hendra Kurniawan - Blitar
Handling:
Sidoarjo Koi Club - Sidoarjo
  Asagi,37 cm
Mr Essa - Kuwait
Handling:
Jakarta Koi Centre - Jakarta
 
ANGGREK PRIZE 31 - 35 cm   CEMPAKA PRIZE 31 - 35 cm
Doitsu,35 cm
Subur Barokah - Blitar
Handling:
Sidoarjo Koi Club - Sidoarjo
  Asagi,35 cm
Dodo Koi - Jakarta
Handling:
Hinodekoi - Tangerang
 
ANGGREK PRIZE 26 - 30 cm   CEMPAKA PRIZE 26 - 30 cm
Kinginrin B,28 cm
Nando - Tangerang
Handling:
Plat AG - Kediri
  Shusui,30 cm
Hans Koi - Bandung
Handling:
Tropikal Koi Centre - Bandung
 
ANGGREK PRIZE 21 - 25 cm   CEMPAKA PRIZE 21 - 25 cm
Doitsu,25 cm
Hadi. - Bandung
Handling:
Pagcom Koi - Bandung
  Hi Ki Utsurimono,24 cm
Scorletta - Semarang
Handling:
Jakarta Koi Centre - Jakarta
 
ANGGREK PRIZE 16 - 20 cm   CEMPAKA PRIZE 16 - 20 cm
Kawarimono,20 cm
Jey Palangi - Polewali Mandar
Handling:
Kipli Sanke - Sukabumi
  Bekko,19 cm
Yudi Raharjo - Malang
Handling:
Ohayou Koi - Jakarta
 
ANGGREK PRIZE up to 15 cm   CEMPAKA PRIZE up to 15 cm
Kinginrin B,15 cm
Hendri Fui - Tangerang
Handling:
mizuri Koi - Jakarta
  Shusui,15 cm
Kenneth Jaden Husni - Jakarta
Handling:
Awan Koi - Sukabumi

 


Print   Email